บริษัท อาร์ เอ็น เอส เดคอร์เทค จำกัด

R N S DECORTEK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538069116
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18/33 หมู่ 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น