บริษัท คิทเช่นเวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

KITCHENWORLD MARKETING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538042854
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2538 พ.ศ. (29 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/4/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 73/12,73/14,73/16 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว