บริษัท ไทยเรืองแสง การไฟฟ้า 95 จำกัด

THAI RUANGSANG ELECTRIC'95 CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยเรืองแสง การไฟฟ้า 95 จำกัด (ID: 0105538028126) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/3/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 873/15 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การติดตั้งไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538028126
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/3/2538 พ.ศ.
(29 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/3/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43210 การติดตั้งไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง