บริษัท ทีพี แอนด์ ทีพี กรุ๊ป จำกัด

TP & TP GROUP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538026018
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/2/2538 พ.ศ. (29 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/2/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 86 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า