บริษัท เค.เอ็ม.เรียลเอสเตท จำกัด

K.M.REALSTATE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เค.เอ็ม.เรียลเอสเตท จำกัด (ID: 0105538024716) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/2/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 45/15 หมู่ที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การติดตั้งไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538024716
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/2/2538 พ.ศ.
(29 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/2/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43210 การติดตั้งไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง