บริษัท เอ.พี.เซรามิค จำกัด

A.P. CERAMIC CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538024333
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2538 พ.ศ. (29 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/2/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 99 ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ