บริษัท เค.เค. วอเตอร์ ดอค จำกัด

K.K. WATER DOC

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538018104
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2538 พ.ศ. (29 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/2/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 60/18-19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว