บริษัท ออกวงไต๋ จำกัด

AOO KUANG TAI CO., LTD.

บริษัท บริษัท ออกวงไต๋ จำกัด (ID: 0105537151650) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/12/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7/163 หมู่ที่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537151650
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/12/2537 พ.ศ.
(29 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/12/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง