บริษัท ออล สตีล เอ็นจิเนีย จำกัด

ALL STEEL ENGINEER CO., LTD.

บริษัท บริษัท ออล สตีล เอ็นจิเนีย จำกัด (ID: 0105537150882) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/12/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77/259 หมู่ที่ 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537150882
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/12/2537 พ.ศ.
(29 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/12/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง