บริษัท เจ.พี.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

J.P.K. TRADING CORPORATION CO., LTD.

บริษัท บริษัท เจ.พี.เค.เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105537141522) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/11/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 247/43 ซอยทวีวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537141522
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/11/2537 พ.ศ.
(29 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/11/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง