บริษัท ภัทรวิศว และก่อสร้าง จำกัด

BHATARA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท บริษัท ภัทรวิศว และก่อสร้าง จำกัด (ID: 0105537114908) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/9/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 416/12 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537114908
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/9/2537 พ.ศ.
(29 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง