บริษัท เชี่ยวชาญ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

CHAEWCHARN ENTERPRISE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เชี่ยวชาญ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ID: 0105537111615) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/9/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537111615
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/9/2537 พ.ศ.
(29 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
7,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง