บริษัท เพนทาเคิล มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

PENTACLE MARKETING CONSULTANTS LIMITED

บริษัท บริษัท เพนทาเคิล มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลแตนส์ จำกัด (ID: 0105537109173) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/9/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 67/168 ซอยพหลโยธิน 69 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537109173
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/9/2537 พ.ศ.
(29 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง