บริษัท สหโชค กรุ๊ป จำกัด

SAHACHOK GROUP CO., LTD.

บริษัท บริษัท สหโชค กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105537108029) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/9/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1150/11 ถนนริมทางรถไฟ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537108029
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/9/2537 พ.ศ.
(29 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง