บริษัท พรีเม็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

PRIMEX WORLDWIDE CO., LTD.

บริษัท บริษัท พรีเม็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (ID: 0105537100907) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/8/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 21/30 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 17,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537100907
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/8/2537 พ.ศ.
(29 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/8/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
17,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง