บริษัท เอส.ที.ไอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด

S.T.I. ENTERPRISE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอส.ที.ไอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด (ID: 0105537098368) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/8/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9/331 หมู่ที่ 1 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จ.นครปฐม กิจการหลักคือ การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537098368
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/8/2537 พ.ศ.
(29 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/8/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง