บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด

BETTER VISION GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105537095938) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/8/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 227 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ มีทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537095938
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/8/2537 พ.ศ.
(29 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/8/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
260,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง