บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด

ASAHI MACHINE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537085011
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2537 พ.ศ. (29 ปี 10 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/7/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 11,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 11/10 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ