บริษัท ฟาร์มาพลัส จำกัด

PHARMA PLUS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537067209
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2537 พ.ศ. (30 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
10/6/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 103 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์