บริษัท อเมริกัน เมดิคอล จำกัด

AMERICAN MEDICAL CORP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537064781
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2537 พ.ศ. (30 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
6/6/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 116/4-5 ซอยเสรี 1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์