บริษัท เบสท์ เซอร์วิส จำกัด

BEST SERVICE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537055383
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2537 พ.ศ. (30 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/5/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 3/190 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์