บริษัท บอสส์พริ้นท์ทิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

BOSS PRINTING AND TRADING CO., LTD.

บริษัท บริษัท บอสส์พริ้นท์ทิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105537049642) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/4/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537049642
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/4/2537 พ.ศ.
(30 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/4/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
25,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง