บริษัท เลิศพนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

LERTPANA ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537041226
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2537 พ.ศ. (30 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/4/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 8/10 หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น