บริษัท กาซิม แพค-บางกอก จำกัด

QASEEM PAK-BANGKOK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537040483
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2537 พ.ศ. (30 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/4/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/52 หมู่ที่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว