บริษัท หทัยราษฎร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

HATAIRAJ CONSTRUCTIONS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537035994
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2537 พ.ศ. (30 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/3/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 614/59 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น