บริษัท สาละวิน เอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด

SALAWIN ASIA CORPORATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537033321
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2537 พ.ศ. (30 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/3/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35/38 หมู่ที่ 4 สุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น