บริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัด

BANGKOK MEDICA CO.,LTD.

บริษัท บริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัด (ID: 0105537016345) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/2/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537016345
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/2/2537 พ.ศ.
(30 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/2/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง