บริษัท เคนเทอนอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CANETERNAK INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537015969
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2537 พ.ศ. (30 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/2/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62/96 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น