บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด

WORLD SIAM GROUP CO., LTD.

บริษัท บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด (ID: 0105537014385) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/2/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 126/8 อาคารไทยศรี ชั้น 3 ดี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ มีทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537014385
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/2/2537 พ.ศ.
(30 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/2/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง