บริษัท โจนาส์ จำกัด

JONAN'S CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537003227
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2537 พ.ศ. (30 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/1/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61/99 หมู่ที่ 11 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี