บริษัท แมท์ชเพล อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

MATCHPLAY (THAILAND) INDUSTRY CO., LTD.

บริษัท บริษัท แมท์ชเพล อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105537001020) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/1/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 48/20 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537001020
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/1/2537 พ.ศ.
(30 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/1/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง