บริษัท ฟู้ดทาวน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOODTOWN INTERNATIONAL CO., LTD,

บริษัท บริษัท ฟู้ดทาวน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105536143360) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/12/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77/139 อาคารสินสาธรทาวน์เวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536143360
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/12/2536 พ.ศ.
(30 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง