บริษัท พีเจน อินเตอร์เทรด จำกัด

PIGEON INTERTRADE CO., LTD.

บริษัท บริษัท พีเจน อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105536142711) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/12/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 865 ถนนลาซาล แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536142711
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/12/2536 พ.ศ.
(30 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง