บริษัท พริมโรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

PRIMROSE INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท พริมโรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105536140361) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/12/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 888/212 ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536140361
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/12/2536 พ.ศ.
(30 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง