บริษัท พงศ์พารา โพลิเมอร์ จำกัด

PONGPARA POLYMER CO., LTD.

บริษัท บริษัท พงศ์พารา โพลิเมอร์ จำกัด (ID: 0105536139893) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/12/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 395 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536139893
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/12/2536 พ.ศ.
(30 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
350,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง