บริษัท เฟอร์นัสตรี้ จำกัด

FURNUSTRY CO., LTD.

บริษัท บริษัท เฟอร์นัสตรี้ จำกัด (ID: 0105536139290) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/12/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 404 ซอยเพชรเกษม 63/2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536139290
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/12/2536 พ.ศ.
(30 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง