บริษัท จักรพันธ์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

JAKARPHAN IMPORT EXPORT CO., LTD.

บริษัท บริษัท จักรพันธ์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ID: 0105536138242) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/12/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 8 ผัง.ดี ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536138242
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/12/2536 พ.ศ.
(30 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย

บริษัทที่คล้ายคลึง