บริษัท เอ๊กซิม แอนด์ โลคอล เทรดดิ้ง จำกัด

EXIM & LOCAL TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536136045
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/12/2536 พ.ศ. (30 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 190/7 ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า