บริษัท เอ แลนด์ เคมีคอล จำกัด

A LAND CHEMICAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอ แลนด์ เคมีคอล จำกัด (ID: 0105536135316) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/11/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 534/7 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536135316
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/11/2536 พ.ศ.
(30 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
30/11/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง