บริษัท ไวท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอคัส จำกัด

WHITE INTERNATIONAL CAUCUS CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไวท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอคัส จำกัด (ID: 0105536132341) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/11/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 114,116 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536132341
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/11/2536 พ.ศ.
(30 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/11/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง