บริษัท บาชโทลด์ จำกัด

BAECHTOLD CO., LTD.

บริษัท บริษัท บาชโทลด์ จำกัด (ID: 0105536115994) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/10/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 12/2 ซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536115994
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/10/2536 พ.ศ.
(30 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/10/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง