บริษัท บรู๊ซส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด

BRUCE'S INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536107762
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2536 พ.ศ. (30 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/9/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 90 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ