บริษัท อีเกิ้ล วิว จำกัด

EAGLE VIEW CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536103961
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/9/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 501/278-279 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ