บริษัท ซันไชน์ แอนด์ เฟรนด์ส จำกัด

SUNSHINE & FRIENDS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536102418
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/9/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 203/16 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง* เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ