บริษัท ไอซ์โออี จำกัด

ICE OE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536102132
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/9/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 489 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน