บริษัท ออพติคแฟชั่น จำกัด

OPTIC FASHION CO., LTD.

บริษัท บริษัท ออพติคแฟชั่น จำกัด (ID: 0105536098305) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/8/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 21/17 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536098305
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/8/2536 พ.ศ.
(30 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง