บริษัท แคนตันฟาสท์ฟู้ด จำกัด

CANTON FAST FOOD CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536096141
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 294-296 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน