บริษัท เอส.เอ็น.ดี. ซัพพลาย จำกัด

S.N.D.SUPPLY CO. LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536090240
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
9/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 26 ถนนพลล้าน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน