บริษัท อัสพรรณ อินดัสตรี จำกัด

ASAPAN INDUSTRY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536088911
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
5/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 81 หมู่ที่ 4 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น