บริษัท โฟกัส ซิตี้ จำกัด

FOCUS CITY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536087761
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 587 ห้องเลขที่ 502 บี ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน